Солидарност без граници (СБГ)

Солидарност без граници е е шпанска невладина организација составена од интердисциплинарни професионалци. Нашата мисија е да придонесеме за развој, интеграција и благосостојба на најранливите групи, промовирајќи толеранција, правда и општествена одговорност со други организации и јавни институции.

СБГ промовира широк спектар на проекти, активности за обука, курсеви, семинари, студии и истражувања и јавни активности за социјални, политички и културни прашања, бранејќи го правото на образование и слободата на образование. SSF развива различни проекти на национално и европско ниво за да придонесе кон развојот, интеграцијата и благосостојбата на најранливите групи и да промовира, во вмрежување со други организации и јавни институции, толеранција, правда и општествена одговорност. Нашите главни области на работа се:

  • Европски проекти
  • Проекти за социјална и работна инклузија
  • Развој на соработка и проекти
  • Проекти за млади
  • Истражување, тренинг и свесност
  • Волонтеризам и корпоративна социјална одговорност

ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНАТА МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ

Следете ги СБГ на: