Транснационален состанок во Виена,Австрија во рамките на проектот “Европско движење на експерти за ран детски развој (EECEME)”

На 11ти и 12и Октомври 2021 во Виена,Австрија се одржа првиот транснационален состанок во рамките на проектот “Европско движење на експерти за ран детски развој” кој се имплементира со поддршка […]