ΠΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πεδίο έρευνας

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά για την ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων

Υλοποίηση διεθνών + τοπικών μαθημάτων κατάρτισης

Αξιολόγηση επιπτώσεων στο εκπαιδευτικό μάθημα + προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού

Βιβλίο οδηγιών