European
Early Childhood EducationMovement Experts

Целта на проектот е да се развие европски курс за обука за различни видови на професионалци кои работат во институции за ран детски развој и образование. Имплементацијата на проектот ќе биде преку зајакнување на професионалните вештини за градење АКТИВЕН + ЗДРАВ ЖИВОТ кај младите со цел за многу позитивни придобивки.

Како се оствари овој проект

Спортот носи могу придобивки за децата, а европските држави го ценат физичкиот разво и ги сметаат како есенцијални во раното образование. Спортот на децата им дава и овозможува повеќе од само физичка благосостојба, им рзвива важни карактерни особини и доживотни вредности, па затоа треба да се осигура дека активниот и здрав начин на живот е интегриран во животот на малите деца.

Нашата визија

The project European Early Childhood Movement Experts engages children in meaningful physical activities designed by early childhood development experts, to help children lay the foundation of an active and healthy lifestyle throughout the project, which will be carried with them during the rest of their lives.

Резултати

Research paper

Development of training materials for professional child workers on strengthening of their professional competencies

Implementation of international + local training courses

Training course impact evaluation + adaption of training course materials

Guidebook

This project is built in partnership with: