Солидарност без граници (СБГ)

Солидарност без граници е е шпанска невладина организација составена од интердисциплинарни професионалци.

ЦСИ- Спортски Италијански Центар

CSI-CENTRO SPORTIVO ITALIANO е непрофитна асоцијација, заснована на доброволна работа, промовирајќи го спортот како момент на образование,....

Спортска асоцијација (КСБ)

Kreissportbund Rhein-Erft e.V. ги застапува и е претставник на интересите на организираниот спорт во Рајн-Ерфт-Крајс, кое соработува со градската спортска асоцијација ...

СЦФ – Scuola Centrale Formazione

СЦФ е приватна непрофитна организација која се приклучува кон други 46 организации кои управуваат со околу 100 центри за стручно образование и обука дистрибуирани во 11 региони во северна, централна и јужна Италија.

BEST(БЕСТ) -Институт за стручна обука

Инситутот BEST е основан во 1990 година како независна австриска организација за обезбедување континуирана обука, стручни квалификации и услуги за кариера.

ИАСИС

Непрофитна организација ИАСИС е основана во 2005 година и е активна во областа на социјална инклузија, ментално здравје и образование.

ЛАГ Агро Лидер

Локалната акцисна група АГРО ЛИДЕР е основана во 2014 година со цел да го поддржи социјалниот, економскиот и еколошкиот развој на руралните области.