ИАСИС

Непрофитна организација ИАСИС е основана во 2005 година и е активна во областа на социјална инклузија, ментално здравје и образование. Вкупниот број на корисници на организацијата се проценува на повеќе од 500.000 луѓе од 2006 година. Невладината организација ИАСИС обезбедува поддршка на секој што има потреба од 15 години. Неговите главни целни групи вклучуваат:

  • Луѓе кои се соочуваат со проблеми со менталното здравје
  • Луѓе кои се соочуваат со сиромаштија
  • Жени- жртви на насилство
  • Барачи на азил
  • Професионалци во хуманитарниот и образовен сектор
  • Деца и млади

Од 2008. ИСАИС е вклучена во голем број европски проекти кои имаат за цел развој на капацитетите на самата организација, за вработените и волонтерите како и за корисниците. Во моментов работи повеќе од 75 активни проекти (Еразмус +, АМИФ, Фонд на активни граѓани и повеќе) кои ги вклучуваат горенаведени групи заедно со животната средина, културата, претприемништво и други актуелни теми што го засегаат современото општество.

ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ

Следете ги ИАСИС на: